ارتباط با ما

جهت دریافت لیست محصولات و قیمت میتوانید با واحد فروش آساساز حاصل فرمایید.

واحد فروش      :   ۳-۳۶۴۶۰۹۰۰ -۰۲۱

واحد مالی      :  ۳۶۴۶۵۸۵۵ – ۰۲۱

واحد فروش  :  ۰۹۳۵۷۷۹۳۹۵۹

مدیریت    :  ۰۹۱۲۵۸۳۹۸۱۳